25
آگوست
event-2-450×233
دوره آموزش کاربردی کامپیوتر (ICDL)
08:00 - 17:00
آموزشگاه بامداد سعادت آباد

تدریس خصوصی،نیمه گروهی و گروهی ICDL(مهارتهای کامپیوتر) مهندس مهدی غروی